Všetky témy

Srdce slobodného Slovenska

Penkala Karol zost.Kníhtlaèiareò Slovan, Banská Bystrica (1938)
Slovensko miestopis > Banská Bystrica
kód produktu: 147157
vydanie:1..
poèet strán:76
ilustrácie:èiernobiele foto
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:210x290
stav knihy: f¾aky na väzbe, niektoré stráanky sú uvo¾nené, mierne poškodený chrbát knihy v spodnej èasti

 
   Admin kit